arsinoe.sk

*** BERUŠKA ***

 

08.08. 2009 Eurpean Sighthound show Mojmírovce

***

12.06. 2009 Doľany

***

28.04. 2009 Doľany

***

08.02. 2009 International Dog Show Brno

***

25.01.2009 Horný Vadičov

***

3 mesiace/3 mounths

***

8 týždňov / 8 weeks

***

6 týždňov / 6 weeks

***

28 dní / 28 days

***

21 dní / 21 days

***

2 týždne/ 2 weeks

***

2 dni/ 2 days

***